Blog

Preventívna gynekologická prehliadka

Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov. Súčasťou prehliadky je dôkladná anamnéza a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení a poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou a prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy. Doklad o absolvovaní preventívnej gynekologickej prehliadky je podmienkou kompletizácie preventívnej prehliadky u praktického lekára.

Vykonáva
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
Okruh poistencov
ženy vo veku od 18 rokov alebo prvého tehotenstva
Periodicita
raz za rok
Zoznam výkonov
Názov výkonu
Indikačné obmedzenie
Podrobná anamnéza a jej priebežná aktualizácia
Odborné poradenstvo a poučenie
Komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov
Ultrasonografia transvaginálna, abdominálna
Ultrasonografia prsníkov
raz za 2 roky
Tumor marker Ca 125
u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu raz za 6 mesiacov od veku 30 rokov
u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária raz za rok vo veku od 35 rokov
Cytológia z krčka maternice
v intervaloch a vekovom rozmedzí stanovených v skríningu
RTG mamografia
v intervaloch a vekovom rozmedzí stanovených v skríningu
Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka
Obsah
Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka je zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka.
Skríning vyhodnocuje Referenčné skríningové centrum.
Vykonáva
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo Cytologické stery z krčka maternice vyhodnocujú certifikované cytologické laboratóriá.
Okruh poistencov
skríning rakoviny krčka maternice: ženy vo veku 23 – 64 rokov skríning rakoviny prsníka: ženy vo veku 40 – 69 rokov
Periodicita
Skríning rakoviny krčka maternice: prvé dva odbery cytológie v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov pokračovať v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u ktorej sa začal skríning aj neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne.
Skríning rakoviny prsníka: raz za 2 roky.
25. februára 2022 Zaujímavosti
About dn@admin