O nás

MUDr. Jana Drieňovská, MPH – vyštudovala Lekársku Fakultu v Bratislave odbor všeobecné lekárstvo.Od r  1991 pôsobila na gynekologicko- pôrodníckom oddelení v Dunajskej Strede. V r . 1994 absolvovala špecializačnú skúšku I. st. v odbore gynekológia pôrodníctvo. Od r. 1996 samostatne pracujúci ambulantný gynekológ. V r. 2002 –certifikovaná skúška v odbore ultrazvuk v gynekológií a v pôrodníctve. V r. 2008 ukončila 3 ročné postgraduálne štúdium – s o získaním titulu manažér verejného zdravotníctva. Účastníčka mnohých  medzinárodných  a vnútroštátnych  odborných konferencií, pôsobí ako mediálny poradca vo vybraných  periodikách, komunikačný jazyk – slovenský, maďarský, ruský, čiastočne nemecký a anglický

Pôrodná asistentka :

Eva Kemenczká – ženská sestra – s takmer 25 ročnou odbornou praxou v odbore gynekológia  pôrodníctvo, od r. 2005 pracuje v ambulantnej sfére

Andrea Bodnárová – praktická sestrapracuje v ambulancií od r. 2019

Gynekologická ambulancia, ako neštátne zdravotnícke zariadenie pod vedením

 Mudr. Jany Drieňovskej zahájila svoju činnosť v  r. 1996, v budove polikliniky NSP v Dunajskej Strede. V r. 2005 sa ambulancia presťahovala do nových moderných  priestorov do centra mesta Dunajská Streda .

  1. r. 2007 sa neštátne zdravotnícke zariadenie pretransformovalo na právnický subjekt  pod názvom  DALIJANA s.r.o. Upravili sme únavné niekoľkohodinové vyčkávania našich klientov na vyšetrenie na objednávací systém, prijali sme novú pracovnú silu, ktorá významne napomáha k tomu, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti prebiehalo plynule a boli splnené požiadavky našich klientov. Veľkú časť informácií, poradenstva poskytujeme telefonicky, cez internet ,prípadne poštou podľa požiadavky klientky.

V našej ambulancií máme registrovaných zhruba 4000  mladých dievčat a žien. Poskytujeme ambulantnú starostlivosť ženám od 18 rokov.

Vyšším územným celkom nám bol pridelený tzv. rajón – spádová oblasť, ktorej prislúchajú určité ulice v Dunajskej Strede  a obce  v jej blízkom okolí .  Z uvedených oblastí máme zo zákona povinnosť klientky ošetriť ak nás o to požiadajú. Naďalej však platí slobodná voľba lekára, radi privítame každú klientku, ktorá bude mať záujem navštevovať našu ambulanciu.     Služby sú hradené zo zdrojov verejného zdravotníctva teda prostredníctvom zmluvných zdravotných  poisťovní. Niektoré zdravotné výkony a poradenstvo nie sú hradené zmluvnými poisťovňami a tie si hradia klienti z vlastných zdrojov. Tieto výkony sú  riadne označené a umiestnené na viditeľnom mieste v priestoroch, kde sa zdržiavajú naše klientky pred vyšetrením .

                             Motto: Nič na svete nie je vzácnejšie než pocit, že vás potrebujú.

                                                                  /Diana Dorsová/