Cenník

Výkon
1 IUD teliesko 20,00 €
2 zavedenie IUD telieska na vlastnú žiadosť pacientky 60,00 €
3 odstránenie IUD telieska na vlastnú žiadosť pacientky 15,00 €
4 ošetrenie a vyšetrenie pacientky bez zdravotného poistenia v SR na vlastnú žiadosť 50,00 €
5 vyšetrenie  neregistrovanej pacientky na žiadosť 40,00 €
6 konzultácia pacientky bez zdravotnej indikácie na vlastnú žiadosť 20,00 €
7 dohľad nad hormonálnou antikoncepciou na žiadosť pacientky / rok 40,00 €
8 Dohľad nad vnútromaternicovým telieskom na žiadosť pacientky / rok 40,00 €
9 Folikulometria 1 cyklus na žiadosť pacientky 20,00 €
10 Kolposkopia –špecialne vyšetrenie krčka maternice + biopsia 30,00 €
11 LBC – OC odberový materiál a poradenstvo v danej oblasti (okrem poistencov Union ZP) 25,00 €
12 Malý chirurgický ambulantný výkon na žiadosť pacientky 30,00 €
13 Očkovanie nad rámec poistenia na žiadosť pacientky 5,00 €
14 Odber krvi na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie (bez nákladov laboratória) 10,00 €
15 odber krvi pred nastavenim na antikoncepciu na žiadosť pac. Vrátane nákladov lab. 65,00 €
16 odber krvi na vyšetrenie krvnej skupiny na žiadosť pacientky vrátane nákladov lab. 10,00 €
17 odber krvi na predoperačné vyšetrenie pred umelým prerušením grav.okrem zdravotnej indikácie vrátane nákladov lab 60,00 €
18 odber krvi na pohlavne prenostné choroby na žiadosť pacientky vrátane nákladov lab. 35,00 €
19 odber na mikrobiologické vyšetrenie na pohlavne prenosné choroby na žiadosť pacientky vrátane nákladov lab. 200,00 €
20 regulácia menštruačného cyklu – posun menštruácie na žiadosť pacientky 10,00 €
21 UZV vyšetrenie ny žiadosť pacientky mimo prevencie 15,00 €
22 UZV vyšetrenie – potvrdenie gravidity na žiadosť pacientky 20,00 €
23 UZV – meranie prietoku krvi v pupočníkovej a cerebrálnej artérii po 30 t. grav. Na žiadosť pacientky bez zdrav.indikácie 20,00 €
24 UZV vyšetrenie mimo stanovených termínov 10-20-30 týž na žiadosť pacientky pri fyziolog.grav. 10,00 €
25 UZV fotodokumentácia 3D 1 ks 10,00 €
26 UZV fotodokumentácia 2D 1 ks 5,00 €
27 UZV 3D a 4D vyšetrenie plodu s dokumentáciou (USB kľúč) na žiadosť pacientky 50,00 €
28 poplatok za vlastné fotodokumentácie z monitoru UZV (mobilom) 1 ks 2,00 €
29 vyšetrenie a vystavenie žiadosti o sterilizáciu na žiadosť pacientky 30,00 €
30 odber krvi na predoperačné vyšetrenie pred vykonaním sterilizácie okrem zdravotnej indikácie vrátane nákladov lab 60,00 €
31 vyšetrenie a vystavenie žiadosti o umelé prerušenie gravidity na žiadosť pacientky 40,00 €
32 vyšetrenie CRP z krvi s okamžitým výsledkom na žiadosť pacientky 5,00 €
33 vyšetremie stolice na okultné krvácanie na žiadosť pacientky 10,00 €
34 aplikácia K.Hyaluronovej do vonk.rodidiel na žiadosť pacientky 1 ml 200,00 €
35 registrácia, založenie karty, podpis zmluvy na žiadosť pacientky 20,00 €
36 potvrdenie na vlastnú žiadosť 5,00 €
37 opakované vystavenie zdrav.dokumentácie (recept, teh.knižka, výmenný poukaz) 6,00 €
38 vystavenie potvrdenia (lek.nálezu) pre komerčné poisťovne na žiadosť pacientky 15,00 €
39 služba nadštandard – ročný popl (tel.konzultácie, oznámenie výsledkov – sms, mail v súlade s GDPR) na žiadosť pacientky 10,00 €
40 Balík služieb pre tehotné – nadštandardné vedenie poradne (okrem vyšetrení štandardne hradených zdravotnou poisťovňou) na žiadosť pacientky 250,00 €
elektromagnetická stimulácia  svalov panvového dna – 1 ošetrenie 25,00 €
elektromagnetická stimulácia  svalov panvového dna – 6 ošetrení 150,00 €
lasserové ošetrenie pošvy – 1 ošetrenie 100,00 €
lasserové ošetrenie pošvy – 3 ošetrenia 300,00 €